Tous les résultats sportifs en temps réel

Menu
 

Cyclo-Cross - Trophée National - Shrewsbury - 2016/2017 - Résultats détaillés

Choix d'une saison :

Grande Bretagne

Résultats 2016/2017

Shrewsbury

Trophée National - Shrewsbury 2016/2017

Grande BretagneGrande Bretagne - 11 Décembre 2016

Classement du Trophée National 2016/2017


Cyclo-Cross Hommes Élite - 11 Décembre 2016


1G-BIan Field (G-B)58:18
2G-BLiam Killeen (G-B)59:48
3G-BDavid Fletcher (G-B)1:00:32
4G-BNicholas Craig (G-B)1:00:50
5G-BPaul Oldham (G-B)1:01:29
6G-BSteven James (G-B)1:01:36
7G-BNicholas Barnes (G-B)1:01:48
8G-BLewis Craven (G-B)1:01:48
9G-BSteven Roach (G-B)1:02:05
10G-BGiles Drake (G-B)1:02:20
11BELTom Van Den Bosch (BEL)1:02:27
12G-BDaniel Booth (G-B)1:02:30
13G-BBilly Harding (G-B)1:03:22
14G-BJoshua Waters (G-B)1:03:34
15G-BJack Clarkson (G-B)1:03:45
16G-BRichard Jones (G-B)1:04:12
17G-BGrant Ferguson (G-B)1:04:19
18G-BDavid Lines (G-B)1:04:29
19IRLDavid Conroy (IRL)1:04:33
20G-BJoe Griffiths (G-B)1:05:10
21G-BGeorge Thompson (G-B)1:05:17
22G-BGeorge Fox (G-B)1:05:24
23G-BFinlay Robertson (G-B)1:05:45
24G-BMichael Butler (G-B)1:06:26
25G-BScott Chalmers (G-B)1:06:32
26G-BChristopher Rothwell (G-B)1:06:51
27G-BThomas Payton (G-B)1:07:02
28G-BEwan Grivell-Mellor (G-B)1:07:51
29G-BScott Wilson (G-B)1:07:57
30G-BBenjamin Wadey (G-B)1:08:09
31G-BJoe Williams (G-B)1:08:18
32G-BJames Garrett (G-B)
33G-BRobert Burns (G-B)
34G-BScot Easter (G-B)
35G-BStephen Lee (G-B)
36G-BLee Shunburne (G-B)
37G-BNic Smith (G-B)
38G-BLuke Grivell-Mellor (G-B)
39G-BRobert Watson (G-B)
40G-BDavid Creber (G-B)
41G-BJames Thompson (G-B)
42G-BKieren Brown (G-B)
43G-BDavid Earth (G-B)
44G-BJeremy Hicks (G-B)
45G-BSimon Forster (G-B)
46G-BMatthew Garthwaite (G-B)
47G-BIan Lee (G-B)
48G-BCameron Biddle (G-B)
49G-BMatthew Marriott (G-B)
50G-BDave Saunders (G-B)
51G-BAnthony Neave (G-B)
52G-BStan Pritchard (G-B)
53G-BJames Madgwick (G-B)
54G-BNick Morris (G-B)
55G-BMatthew Humpage (G-B)
56G-BBenedict Spurrier (G-B)
57G-BLawrence Walton (G-B)
58G-BBenjamin Dransfield (G-B)
59G-BRichard Atkins (G-B)
60G-BStephen Burns (G-B)
61G-BIan Critchley (G-B)

Statistiques

Archives

Palmarès

Informations

© Copyright Info Média Conseil 2007-2018 - Tous droits réservés